Bc. Oleksandr Pyndzyn

Master's thesis

Rozbor investičních služeb nabízených obchodníky s cennými papíry v ČR

Analysis of the Investment Services of Investment Firms in the Czech Republic
Abstract:
Tato práce se zabývá rozborem investičních služeb českých obchodníků s cennými papíry. Cílem práce bylo vymezit a charakterizovat činnost obchodníků s cennými papíry v České republice a následně porovnat vybrané obchodníky s cennými papíry na základě stanovených kritérií. Mezi zvolená kritéria patřil zejména rozsah poskytovaných služeb, trhy, na kterých společnost působí, počet poboček, pověst společnosti …more
Abstract:
The thesis deals with the analysis of investment services of Czech brokerage firms. The aim was to define and characterize the activity of brokerage firms in the Czech Republic and then compare selected brokerage firms, based on selected criteria. Among the selected criteria were: the scope of services provided, financial markets available, number of firm's branches, the company's reputation and support …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2016
  • Supervisor: doc. Ing. Jitka Veselá, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Dr. Vít Ossendorf, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS