Jakub KOVÁČ

Bachelor's thesis

Souslednost časová ve španělských obsahových větách po předpřítomném čase (ha dicho que...): frekvenční analýza na základě korpusu CREA (ústní korpus)

Consecutio temporum in Spanish substantive clauses after past perfect tense (ha dicho que...): a frequentative analysis based on oral CREA corpus
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá užíváním časů ve španělské nepřímé řeči. Cílem práce je sledování souslednosti časové v subordinovaných větách obsahových následujících po předpřítomném čase na základě frekvenční analýzy textů obsažených v korpusu CREA. Jedná se o přepsané transkripce mluveného slova. Její teoretická část nejprve pomocí sekundární literatury vysvětluje pojmy týkající se souslednosti …more
Abstract:
This bachelor thesis is focused on using and violating the rules of the sequence of tenses in the subordinate content clauses after the present perfect tense by means of frequency analysis of the texts contained in the corpus CREA. I worked only with written transcripts of oral records. The theoretical part first defines terms related to the subject using secondary literature. It then goes on to describe …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2015
Accessible from:: 11. 5. 2015

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOVÁČ, Jakub. Souslednost časová ve španělských obsahových větách po předpřítomném čase (ha dicho que...): frekvenční analýza na základě korpusu CREA (ústní korpus). Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.5.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 11. 5. 2015 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Philosophy

Bachelor programme / field:
Philology / AJL-SJL

Theses on a related topic

 • No theses on a related topic available.
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 9uu1fp 9uu1fp/2
12/5/2015
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
12/5/2015
Bulanova, L.
13/5/2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.