Bc. Jan Přikryl

Bakalářská práce

Automatické rozpoznávání objektů na snímcích a využití pro humanitární mapování

Automatic recognition of objects in images and its use for humanitarian mapping
Anotace:
Bakalářská práce se v teoretické části zabývá rešerší projektů zabývajících se automatickým rozpoznáváním objektů za použití různých metod. Dále jsou uvedeny dostupné obrazové podklady pro OpenStreetMap a zdroje radarových snímků. Následují vybrané metody a algoritmy vhodné pro automatické rozpoznávání objektů z ortofoto a radarových snímků. Teoretickou část uzavírá výčet použitelného komerčního a …více
Abstract:
Theoretical part of this bachelor thesis is focused on a review of various projects regarding automatic object acknowledgement using various recognition methods. Thesis continues with available imagery for OpenStreetMap and radar picture sources. Selected methods and algorithms for automatic object recognition from satellite and radar pictures. Artifact is closed by enumeration of commercial and open …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Radim Štampach, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika

Práce na příbuzné téma