Bc. Jan Přikryl

Bachelor's thesis

Automatické rozpoznávání objektů na snímcích a využití pro humanitární mapování

Automatic recognition of objects in images and its use for humanitarian mapping
Abstract:
Bakalářská práce se v teoretické části zabývá rešerší projektů zabývajících se automatickým rozpoznáváním objektů za použití různých metod. Dále jsou uvedeny dostupné obrazové podklady pro OpenStreetMap a zdroje radarových snímků. Následují vybrané metody a algoritmy vhodné pro automatické rozpoznávání objektů z ortofoto a radarových snímků. Teoretickou část uzavírá výčet použitelného komerčního a …more
Abstract:
Theoretical part of this bachelor thesis is focused on a review of various projects regarding automatic object acknowledgement using various recognition methods. Thesis continues with available imagery for OpenStreetMap and radar picture sources. Selected methods and algorithms for automatic object recognition from satellite and radar pictures. Artifact is closed by enumeration of commercial and open …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Radim Štampach, Ph.D.
  • Reader: Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics

Theses on a related topic