Theses 

Měření na implantabilním defibrilátoru – Jiří Štěrba

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Biomedicínský technik

Jiří Štěrba

Bakalářská práce

Měření na implantabilním defibrilátoru

Measurement on Implantable Defibrilator

Anotace: Tématem bakalářské práce je návrh, realizace obvodu pro proměření implantabilního kardioverter-defibrilátoru COGNIS 100-D model P107. Bakalářská práce je zaměřena na měření defibrilačních výbojů. Pro měření těchto výbojů byl navržen a zkonstruován obvod, pomocí něhož byly proměřeny defibrilační výboje v celém rozsahu kardioverter-defibrilátoru (0,1 – 41J). Měření je realizováno pomocí programátoru PRM 3120 společnosti Guidant, osciloskopu TEKTRONIX TDS 2024, měřícího přípravku a implantabilního kardioverter-defibrilátoru.

Abstract: The topic of this thesis is the design, implementation circuit for measurement of implantable cardioverter-defibrillator Cognis 100-D model P107. Bachelor's thesis is focused on measuring defibrillation shocks. To measure these shocks there was designed and constructed circuit by which was measured defibrillation shocks in the whole range of cardioverter-defibrillator (0.1 - 41J). Measurement was realized by Programmer PRM 3120 Guidant, oscilloscope TEKTRONIX TDS 2024, measuring device and implantable cardioverter-defibrillator.

Keywords: implantabilní kardioverter-defibrilátor, defibrilační výboj, programátor PRM, telemetrie, elektroda, osciloskop, implantable cardioverter-defibrillator, defibrillation discharge, programmer PRM, telemetry, electrode, oscilloscope

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Marek Penhaker
  • Oponent: David Korpas

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 21:04, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz