Zdeňka Veselková

Bakalářská práce

Internetové obchodování

Electronic commerce
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá internetovým obchodováním. Nejprve se věnuje objasnění základních pojmů týkajících se internetu a samotného internetového obchodování a dále pramenům práva pro oblast internetu. Samostatné kapitoly jsou vyčleněny elektronickým smlouvám, kde se práce věnuje analýze této problematiky, a spotřebitelským smlouvám, které kapitolu elektronických smluv doplňují. V závěru bakalářská …více
Abstract:
The thesis deals with electronic commerce. Thesis explains basic terms connected with Internet and electronic commerce and moreover describes sources of law for the Internet. Separated chapters are devoted to e-contracts and consumer contracts. Last two parts are dedicated to supervising authorities and to analysis of main problems arising from the electronic commerce.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2013
  • Vedoucí: Jiřina Hásová
  • Oponent: Zbyněk Švarc

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/38240