Theses 

Projekt skladové dvoulodní haly s administrativním traktem ,nosná konstrukce ocelová, ocelobetonová. Projekt je určen ke stavebnímu povolení, území Plzeň - Borská pole – Stanislava LIŠKOVÁ, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Stanislava LIŠKOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Projekt skladové dvoulodní haly s administrativním traktem ,nosná konstrukce ocelová, ocelobetonová. Projekt je určen ke stavebnímu povolení, území Plzeň - Borská pole

PROJECT OF WAREHOUSE TWO - AISLE HALL WITH ADMINISTRATIVE TRACT, STEEL LOAD - BEARING CONSTRUCTION, STEEL - CONCRETE LOAD - BEARING CONSTRUCTION

Anotace: Bakalářská práce zpracovává projekt skladové haly s administrativním traktem s ocelovou a ocelobetonovou nosnou konstrukcí jako dokumentaci pro stavební povolení. Cílem práce je návrh, umístění a statické posouzení stavby. Statické posouzení se týká nosné ocelové konstrukce skladové haly a ocelobetonové spřažené stropnice v administrativním traktu. Statické posouzení je podle norem ČSN EN. Kombinace zatěžovacích stavů a posouzení je provedeno za pomoci programu Dlubal RFEM 4.xx. Výkresová část je zpracována v programu AutoCAD 2010.

Abstract: This bachelor ?s thesis deals with project of warehouse hall with administrative tract with steel and steel - concrete load-bearing construction as the project documentation for building permit. The thesis aims to design, location and static assessment of buildings. The static analysis deals with steel load-bearing construction warehouse hall and steel concrete composite joist in administrative tract. The static analysis according ČSN EN norms. Load case combinations and assessment are performed with the help of program Dlubal RFEM 4.xx. Drawing part is done in program AutoCAD 2010.

Klíčová slova: Skladová hala, administrativní trakt, ocelová nosná konstrukce, ocelobetonová nosná konstrukce

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 7. 2013
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2013
  • Vedoucí: Ing. Petr Kesl

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=54496 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

Jak správně citovat práci

LIŠKOVÁ, Stanislava. Projekt skladové dvoulodní haly s administrativním traktem ,nosná konstrukce ocelová, ocelobetonová. Projekt je určen ke stavebnímu povolení, území Plzeň - Borská pole. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 16:25, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz