Stanislava LIŠKOVÁ, DiS.

Bachelor's thesis

Projekt skladové dvoulodní haly s administrativním traktem ,nosná konstrukce ocelová, ocelobetonová. Projekt je určen ke stavebnímu povolení, území Plzeň - Borská pole

PROJECT OF WAREHOUSE TWO - AISLE HALL WITH ADMINISTRATIVE TRACT, STEEL LOAD - BEARING CONSTRUCTION, STEEL - CONCRETE LOAD - BEARING CONSTRUCTION
Anotácia:
Bakalářská práce zpracovává projekt skladové haly s administrativním traktem s ocelovou a ocelobetonovou nosnou konstrukcí jako dokumentaci pro stavební povolení. Cílem práce je návrh, umístění a statické posouzení stavby. Statické posouzení se týká nosné ocelové konstrukce skladové haly a ocelobetonové spřažené stropnice v administrativním traktu. Statické posouzení je podle norem ČSN EN. Kombinace …viac
Abstract:
This bachelor ?s thesis deals with project of warehouse hall with administrative tract with steel and steel - concrete load-bearing construction as the project documentation for building permit. The thesis aims to design, location and static assessment of buildings. The static analysis deals with steel load-bearing construction warehouse hall and steel concrete composite joist in administrative tract …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 7. 2013
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2013
  • Vedúci: Ing. Petr Kesl

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LIŠKOVÁ, Stanislava. Projekt skladové dvoulodní haly s administrativním traktem ,nosná konstrukce ocelová, ocelobetonová. Projekt je určen ke stavebnímu povolení, území Plzeň - Borská pole. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd