Bc. Ewa Michałková

Bakalářská práce

Dobrovolnictví a volnočasové aktivity pro děti a mládež s tělesným postižením

Volunteering and leisure activities for children and young people with physical disabilities
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá přístupem dobrovolníků na volnočasových aktivitách (tábory, víkendové akce) k dětem a mladistvým s tělesným postižením. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je rozčleněna do tří kapitol. V prví kapitole charakterizujeme tělesné postižení, vývoj vztahu společnosti podle jejich postojů k znevýhodněným jedincům nebo skupinám v konkrétních dějinných …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the approach of volunteers to children and adolescents with physical disabilities on leisure activities (camps, weekend events). It is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part is divided into three chapters. In the first chapter we characterize physical disability, the development of the relationship of society according to their attitudes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta