Bc. Petra Henešová

Diplomová práce

Pojetí kanibalismu v literatuře

The concept of cannibalism in literature
Anotace:
Diplomová práce „Pojetí kanibalismu v literatuře“ pojednává o jednom z nejstarších a nejhlouběji zakořeněných tabu lidské společnosti, o fenoménu kanibalismu. Záměrem této práce je na základě teoretických východisek odhalit v rozborech konkrétních děl různých literárních žánrů, jak se tento fenomén odráží v umělecké literatuře.
Abstract:
Diploma thesis „The concept of cannibalism in literature“ deals with one of the oldest and the most deeply rooted taboo in the human society, phenomenon of cannibalism. The aim of the thesis, which is based on theoretical resource, is to detect in analysis of concrete pieces of different literary genres how the phenomenon reflects in the art literature.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: ThMgr. Milan Klapetek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství občanské výchovy pro základní školy