Markéta Hlavová

Bakalářská práce

Rizikové skupiny uchazečů o zaměstnání z pohledu úřadu práce

Risk groups of job seekers from the perspective of the labour office
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou rizikových skupin uchazečů o zaměstnání. Zaměřuje se na opatření politiky zaměstnanosti k podpoře zaměstnatelnosti obtížně umístitelných uchazečů. Práce je členěna do pěti částí. V úvodní části jsou definovány pojmy nezaměstnanost a nezaměstnaný, zabývá se druhy a příčinami nezaměstnanosti. Dále popisuje důsledky nezaměstnanosti na člověka. Podrobněji …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with high-risk groups of job seekers. Focused on employment policy measures to promote the employability of hard-place candidates. The work is divided into five parts. The introductory section defines the concepts of unemployment and the unemployed, deals with the types and causes of unemployment. Further describes the effects of unemployment on humans. Then follows detailed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB915

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2010
  • Vedoucí: Radka Skorunková
  • Oponent: Eva Šimková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv