Mgr. Tereza Welszarová, DiS.

Bakalářská práce

Původní český muzikál v Městském divadle Brno po roce 1989

The Original Czech Musical at the Brno City Theatre after 1989
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce si klade za cíl nastínit problémy stylového rozpětí takového fenoménu současné divadelní kultury, jakým je muzikál, a doložit jeho historickou zakotvenost v české, resp. brněnské kultuře. Na základě analýz vybraných inscenací se pak práce pokouší konkrétně pojmenovat tvůrčí a dramaturgické směřování původních muzikálových inscenací Městského divadla Brno po roce 1989 …více
Abstract:
This bachelor thesis describes the stylish range of the cultural phenomenon of contemporary theatre, which is musical. It demonstrates its historical anchoring in Czech, respectively Brno culture. Based on analyses of selected productions, the thesis specifically defines creative direction and dramaturgy of the original musical productions of the Brno City Theatre after 1989.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Libor Vodička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta