Bc. Martin Hlavinka

Bakalářská práce

Alternativní zdroje energie v České republice

Alternative energy sources in the Czech Republic
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Alternativní zdroje energie v České republice“ je rozbor situace tohoto odvětví průmyslu v České republice do současnosti a na základě tohoto rozboru predikování budoucího výboje. První část je zaměřena na popis výchozí situace. Obsahuje pojednání o současném stavu legislativy a obecně o formujících podmínkách podnikání v alternativních zdrojích energie s cílem komplexně …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Alternative sources of energy in the Czech Republic” is to analyze situation of this branch of industry in the Czech Republic so far and make a prediction of further development. Firstly I described former situation of legislation and generally of entrepreneur conditions which are framing development of alternative sources of energy. Secondly I used information from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Stanislav Cetkovský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta