Ing. Ilona Krabicová

Bakalářská práce

Příprava tkáňového nosiče pro náhradu nervové tkáně (míšní léze)

Preparation of the scaffold for the nerve tissue engeneering
Anotace:
V dnešní době je poranění páteře prakticky neléčitelné. Tato práce se zabývá výrobou náhrady, která by umožnila regeneraci míchy a pomohla obnovit její funkci. Implantát by měl mít podobu hydrogelového válce, ve kterém jsou podélně umístěna elektricky vodivá vlákna. Cílem této práce je vyrobit orientovaná vlákna opatřená vodivou povrchovou vrstvou a otestovat jejich cytokompatibilitu. Nejprve bylo …více
Abstract:
Nowadays a spinal cord injury cannot be cured. This work is focused on the development of the scaffold which enables regeneration of the spinal cord and helps to renew its function. Scaffold should have the form of a hydrogel cylinder with single conductive fibres inside. The aim of this work is to produce oriented fibres covered with a conductive layer and test its cytocompatibility. At first in vitro …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Věra Jenčová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Krabicová, Ilona. Příprava tkáňového nosiče pro náhradu nervové tkáně (míšní léze). Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technická univerzita v Liberci

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Bakalářský studijní program / obor:
Nanotechnologie / Nanomateriály