Pavel MICHAL

Bakalářská práce

Muellerova polarimetrie rozhraní dvou izotropních prostředí

Mueller matrix polarimetry of interface of two isotropic materials
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat a experimentálně ověřit změnu polarizačního stavu záření při odrazu a průchodu na rozhraní dvou různých dielektrických prostředí pomocí Muellerova spektropolarimetru. Poznatky plynoucí z této práce budou využity jak při stavbě spektrometru pro měření Ramanovy optické aktivity, tak i ke zlepšení přesnosti měření zmíněného spektropolarimetru.
Abstract:
The main goal of this Bachelor thesis is to analyzed and experimentally verified change of the polarization state of the light in reflection and transmission at the interface between two dielectric media using Mueller spectropolarimeter. Results of this work will be used not only for the construction of ROA spectrometer, but also to improve measurement accuracy of the spectropolarimeter.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015
Zveřejnit od: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: RNDr. Josef Kapitán, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MICHAL, Pavel. Muellerova polarimetrie rozhraní dvou izotropních prostředí. Olomouc, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 12. 5. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Fyzika / Optika a optoelektronika

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 9vcliq 9vcliq/2
12. 5. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
12. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.