Mgr. et Mgr. Petra Novotná

Bakalářská práce

Vnímání konfliktu mezi rodiči a strachy třináctiletých: role vztahu s matkou a otcem

Interparental Conflict and Fears of Thirteen Year Olds: The Role of Mother/Father-Child Relationship
Anotace:
Práce se věnuje problematice strachů třináctiletých dětí a jejich vztahu k vnímaným charakteristikám konfliktu mezi rodiči. Dále se zabývá souvislostí mezi vnímaným rodičovským konfliktem a kvalitou vztahu s matkou a otcem. V teoretické části je nejprve vymezena emoce strachu a determinanty jejího vývoje (zejména vlivy rodinného prostředí). Poté jsou představeny hlavní teorie vlivu rodičovského konfliktu …více
Abstract:
The thesis focuses on the fears of thirteen-year-old children and their relation to some characteristics of perceived interparental conflict. It also deals with the relations between perceived interparental conflict and the quality of relationship with mother and father. In the theoretical part the emotion of fear and determinants of its development (particularly the role of family background) are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2009
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavla Mlynářová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií