Lucie Hudcová

Bachelor's thesis

Význam kalkulace nákladů pro cenovou tvorbu vodárenské společnosti

The importance of cost calculation for price formation in water company
Anotácia:
Předmětem bakalářské práce „Význam kalkulace nákladu pro cenovou tvorbu vodárenské společnosti“ je analýza metody kalkulace nákladů ve vybrané vodárenské společnosti a s tím i související cenové tvorby. První část je zaměřena na charakterizaci kalkulace nákladů a odvětví vodárenství. V následující části je pak provedena samotná analýza a porovnání metody kalkulace v souvislosti s cenovou tvorbou.
Abstract:
The goal of the thesis “The importance of cost calculation for a price formation in water company” is to analyze the method of cost calculation in chosen company and the price formation related with it. The first part is focused on characterization of cost calculation and the water industry. In the following part the analysis and comparison of the method is made in connection with pricing.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedúci: Ing. František Kalouda, CSc.
  • Oponent: Ing. Josef Nešleha

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta