Theses 

Orální hygiena jedinců se zrakovým postižením – Mgr. et Mgr. Hana Michelfeitová, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. et Mgr. Hana Michelfeitová, DiS.

Bakalářská práce

Orální hygiena jedinců se zrakovým postižením

Oral hygiene of people with visual impairment

Anotace: Práce je členěna do čtyř kapitol, tři kapitoly jsou teoretické, poslední kapitola má výzkumný charakter. Práce pojednává o orální hygieně jedinců se zrakovým postižením. Teoretická část se zabývá zrakovým postižením a jeho vlivem na osobnost jedince, věnuje se historii a rozvoji ústní hygieny a úloze rodičů a rodiny při osvojování ústní hygieny. Obsahuje informace o zubním plaku a metodách jeho odstranění a poukazuje na odlišnosti v orální hygieně lidí se zrakovým postižením. Výzkumná část zjišťuje úroveň ústní hygieny u osob se zrakovým postižením.

Abstract: The bachelor’s work is divided into four chapters, three of them are theoretical, last chapter has research character. The work deals with oral hygiene of people with visual impairment. The theoretical part concerns itself with visual impairment and the influence of impairment of personality, dedicates itself to history and development of oral hygiene and role of parents and family in practice of this matter. It contains information about dental scale and about its removal method and points out differences in oral hygiene of people with visual impairment. The research part sounds out level of oral hygiene of people with visual impairment.

Klíčová slova: Klíčová slova, zrakové postižení, fyziologie zraku, dutina ústní, úloha rodičů a rodiny, prevence, zubní plak, metody čištění zubů, pomůcky orální hygieny. Key words, visual impairment, sight physiology, oral cavity, role of parents and family, prophylaxis, dental scale, tooth brushing method, oral hygiene tools.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Petra Röderová, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 23:39, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz