Theses 

Metodika řešení základních situací profesní obrany v průmyslu komerční bezpečnosti – Bc. Filip ŠTRUNC

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Filip ŠTRUNC

Diplomová práce

Metodika řešení základních situací profesní obrany v průmyslu komerční bezpečnosti

Methodology of solution basic situations defense professional in industry of commercial security\nl{}

Anotace: Náplní diplomové práce je seznámit čtenáře s problematikou profesní obrany v průmyslu komerční bezpečnosti. Součástí teoretické části je také specifikace základních situací profesní obrany a analyzovat jejich hlavní příčiny a průběh, což je provedeno formou dotazníkového šetření. Obsahem části praktické je vyhodnotit a posoudit nejvhodnější postupy řešení vybraných situací profesní obrany pracovníkem průmyslu komerční bezpečnosti. Cílem práce je zpracovat přehlednou metodiku úspěšného řešení základních situací profesní obrany pracovníkem průmyslu komerční bezpečnosti.

Abstract: The content of thesis is acquaint the readers with the issue of professional defense in the commercial security industry. The theoretical part contains specify the basic situation of professional defense and analyze their root causes and process, which is conducted by questionnaire. The content of the practice part is to evaluate and assess the most appropriate procedures for dealing with selected situations of professional defense by employee, which works in commercial security industry. The main objective is to process a transparent methodology of successful solutions by employee, which works in commercial security industry.

Klíčová slova: komunikace, profesní obrana, taktické jednání, pasivní a aktivní obrana, obranné prostředky

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2011
  • Identifikátor: 20532

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Maláník

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=20532 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

ŠTRUNC, Filip. Metodika řešení základních situací profesní obrany v průmyslu komerční bezpečnosti. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 18:58, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz