Veronika KOPŘIVOVÁ

Bakalářská práce

Využití geometrické morfometrie pro identifikaci kryptické diverzity ryb

Use of geometric morphometry to identify cryptic fish taxa diversity
Anotace:
Geometrická morfometrie má široké využití v evoluční biologii a zoologii, ale také v dalších navazujících oborech. Rozdíly ve tvaru různých druhů ryb jsou analyzovány pomocí geometrické morfometrie, obvykle 2D metod. V této práci shrnuji vybrané metody analyzující morfologické znaky, které jsou nejvyužívanější v geometrické morfometrii při studiu různých druhů ryb. Největší využití při studiu morfometrie …více
Abstract:
Geometric morphometry is widely used in evolutionary biology and zoology, but also in other related fields. Differences in shape of various fish species are analysed by geometric morphometry, typically 2D methods. This Thesis summarizes selected methods of analysing the morphological features showing the most frequently used ways in geometric morphometry used on different fish species. The greatest …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOPŘIVOVÁ, Veronika. Využití geometrické morfometrie pro identifikaci kryptické diverzity ryb. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta