Bc. Mária Bugajová

Bachelor's thesis

Detekce bakterií spojených s rizikem onemocnění parodontu pomocí qPCR

Detection of bacteria associated with risk of periodontitis by qPCR
Abstract:
Periodontal diseases are one of the most common diseases affecting people. Significant part of population in every country is affected by them. Some begin during childhood and they are common among adults. More than half of middle-aged people suffer from pathological changes in their oral cavity and periodontal diseases are also the main cause of tooth loss. Origin of these diseases is connected with …more
Abstract:
Ochorenia parodontu patria k najčastejším ochoreniam, ktoré človeka postihujú. Vyskytujú sa vo všetkých zemiach a nájdeme ich u veľkej časti populácie. Niektoré z nich začínajú už v detstve a u dospelých ich nachádzame bežne. V strednom veku spôsobujú asi u polovice obyvateľov vážné patologické zmeny chrupu a sú hlavnou príčinou straty zubov. Vznik týchto ochorení súvisí s premnožením sa inak symbiotických …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2019
  • Supervisor: doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta