Lucie TOMÁŠKOVÁ

Bakalářská práce

Výkony zásahového týmu nemocnice - hromadný příjem postižených - členění pro malou nemocnici, střední a velkou (místní, okresní, fakultní)

Práce je veřejnosti přístupná ve fakultní knihovně ZSF JU v úředních hodinách.

Performance of hospital emergency team mass take in of patients separation for small, medium and big hospitals (local, district, faculty)
Anotace:
Mým (hlavním) cílem bylo shrnutí veškerých mě dostupných informací o výkonnosti zásahových týmů (nemocnic) a při hromadném příjmu postižených v nemocnicích, které jsem si vybrala jako vzorek jihočeských nemocnic s členěním na typ místní, okresní a fakultní. Každá nemocnice má sice vypracovaný svůj traumatologický plán, ale bez jeho znalosti jednotlivými vykonavateli, nelze hovořit o připravenosti. …více
Abstract:
The main objective of my work was to summarize entire information available about performance efficiency of rescue teams (hospitals) at massive reception of patients to hospitals. As a sample, the hospitals in South Bohemia were chosen, and that local, district and teaching hospitals as well. Even that each of the hospitals has their own traumatology emergency plan, you can hardly think of readiness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2007
Zveřejnit od: 16. 5. 2007
Identifikátor: 7194

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 19. 6. 2007
 • Vedoucí: MUDr. Josef Štorek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOMÁŠKOVÁ, Lucie. Výkony zásahového týmu nemocnice - hromadný příjem postižených - členění pro malou nemocnici, střední a velkou (místní, okresní, fakultní). Č. Bud., 2007. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 16. 05. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 16. 5. 2007 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 9vpxq4 9vpxq4/2
21. 8. 2009
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
21. 8. 2009
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.