Jozef Jendrisek

Diplomová práce

Studium modulačních formátů a linkových kódů pro bezvláknové atmosférické spoje

Study of Modulation Formats and Link Codes for Free Space Optics
Anotace:
Diplomová práca sa zaoberá modulačnými formátmi a linkovými kódmi pre bezvláknové optické spojenia. Práca obsahuje praktické merania s moduláciami PSK a QAM a simulácie modulácii QPSK, 4-QAM a OOK s linkovými kódmi NRZ a RZ v softvéri Optisystem. Optický zväzok bol v praktickom meraní modulovaný pomocou prístrojov USRP. Uvedené modulácie boli vybrané z dôvodu ich stále častejšieho nasadzovania vo vláknovej …více
Abstract:
Diploma thesis deals with modulation formats and line codes for free space optics. The thesis contains practical measurements with modulations PSK and QAM in optical wireless connection. It also contains simulations of QPSK and 4-QAM in the software Optisystem. The optical beam was modulated and demodulated using USRP devices in practical measurements. These modulations have been selected because of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Jan Vitásek
  • Oponent: Jan Látal

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika

Práce na příbuzné téma