Roman Galba

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Vzdělávání a péče o zaměstnance v neziskovém sektoru

Anotace:
Tato absolventská práce se zaměřuje na posouzení stavu péče o zaměstnance v nestátních neziskových organizacích v České republice. Cílem je ukázat jakou roli v této problematice sehrávají vnější faktory, především pak platná legislativa obsažená v novém občanském zákoníku. Praktická část pak poukazuje na to, jak se s tímto organizace vyrovnávají a jaké volí strategie v udržení zaměstnanců a péči o …více
Abstract:
This graduation thesis focuses on the evaluation of care for employees in non-profit organizations in the Czech Republic. The aim is to show the role in this issue played by external factors, especially the valid legislation contained in the new Civil Code. The practical part refers how to cope with this organization and what the chosen strategy in retaining employees and care for them. And if these …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným