Bc. Mária Hegedűšová

Diplomová práce

Firemní kultura ve vybrané nadnárodní společnosti

Corporate culture of selected multinational company
Abstract:
This diploma thesis is about business culture of ŠKODA AUTO a.s. multinational company. The thesis is divided in three chapters. The first part comprises the theoretical background, which focuses mainly on the term “business culture”. Second chapter is analytical and contains an analysis of some business culture areas of ŠKODA AUTO a.s. The analysis is based on the theoretical aspects and business …více
Abstract:
Táto diplomová práca sa zaoberá firemnou kultúrou nadnárodnej spoločnosti ŠKODA AUTO a.s. Práca sa rozdeľuje do troch kapitol. Prvá kapitola je venovaná teoretickej časti, v ktorej sú rozobrané teoretické východiská k pojmu firemná kultúra. Druhá kapitola je venovaná praktickej časti práce, kde sú na základe teoretických poznatkov a podnikových prameňov spoločnosti rozobrané niektoré oblasti firemnej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: PhDr. Marek Matějka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní