Jan Hanuš

Diplomová práce

Možnosti využití prostředků z Evropského fondu regionálního rozvoje a Fondu soudržnosti pro řešení dopravní infrastruktury ve vybraném kraji (Zlínský).

Possibilities of use subsidies from the European regional development fund and the Cohesion fund for transport infrastructure in region (Zlínský).
Anotace:
První část práce se zabývá globálním aspektem dotací a dopravy. Tyto dva prvky hrají důležitou roli v integračních procesech. Vysvětluji jejich význam v souvislostech, o kterých se příliš nemluví. Dále se zabývám dopravní politikou EU. Poté zkoumám význam dopravy na makroekonomické úrovni v EU-27 včetně vlivu na životní prostředí. Analyzuji možnosti čerpání dotací v období po vstupu ČR do EU až do …více
Abstract:
At the beginning of the thesis I'm focusing on global aspect of subsidies and transportation. These two items play important role in economic integration processes. I'm explaining their importance in context which is not well known. Further there is a description of EU transport policy. After that I'm researching the relation of transport infrastructure among macroeconomics and environment at EU-27 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2009
  • Vedoucí: René Wokoun
  • Oponent: Patrik Pova

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/13322