Theses 

Role sportovní hry v procesu socializace – Bc. Lukáš Gregor

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lukáš Gregor

Diplomová práce

Role sportovní hry v procesu socializace

Role of sports games in the socialization process

Anotace: Hlavním tématem této diplomové práce je charakteristika sportovního kolektivu, jeho úlohy v procesu socializace a jeho přínosu pro socializaci jedince. Diplomová práce je koncipovaná do dvou částí. První - Teoretická část se zabývá základními pojmy sportovních her, kolektivů a sociální psychologie. Druhá - praktická část je tvořena kvalitativním výzkumem zaměřeným na roli sportovních her v socializačním období dospívajících. Využívá metody polostrukturovaného rozhovoru, která umožnila dotázat se hráčů na otázky týkající se sociálních aspektů vnímaných v konkrétním týmu. Cílem je ověřit, nakolik se odpovědi respondentů shodují s teoretickými poznatky o sportovním týmu jako sociální skupině a nakolik provedená analýza socializačního potenciálu sportovního týmu odpovídá výpovědím mladých sportovců.

Abstract: The main subject of this thesis is to characterize sport team, its role in socialization process and its impact on socialization of an individual. The thesis consists of two parts. First, the theoretical part, is dedicated to introduction of basic concepts of sport games, teams and social psychology. Second, the practical part, is dedicated to qualitative research aimed on the role of sport games in teenagers´ socialization. Using semi-structured interview method allowed to ask players about social aspects present in current team. The main target is to compare, how much the respondents´ answers correspond with theoretical knowledges about sport team as a social group and how much the analysis correspond with players´ answers.

Klíčová slova: Socializace, sportovní hra, role, proces, rituál, rozhovor, sociální skupina Socialization, sports game, process, interview, social group

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Michal Charvát, CSc.
  • Oponent: Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 21:30, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz