Kamil VAŠŤÁK

Bakalářská práce

Komparace intenzity zatížení hráčů v přípravném a mistrovském utkání basketbalu

Comparison of the intensity load of players during preparation and championship match in Basketball
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá pozorováním, analýzou a porovnáním intenzit zatížení hráčů basketbalu kategorie U-19 mezi přípravným a mistrovským utkáním. Výzkum byl prováděn na hráčích týmu BK SNAKES OSTRAVA kategorie U-19. Hlavním ukazatelem k monitorování a porovnání intenzit zatížení byla srdeční frekvence hráčů, měřena pomocí sporttestrů POLAR TEAM 2. Data naměřena v přípravných a mistrovských …více
Abstract:
This thesis is concerned with observing, analyzing and comparing the intensity level of basketball players U-19 category between preparatory and championship game. The research was conducted on players BK SNAKES OSTRAVA category U-19. The main indicator for monitoring and comparing the intensity was the heart rate of players, measured by sport tester POLAR TEAM 2. The data measured in the preparatory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Marie Valová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VAŠŤÁK, Kamil. Komparace intenzity zatížení hráčů v přípravném a mistrovském utkání basketbalu. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta