Bc. Michal Čmiel

Bakalářská práce

The English Language and its Implementation in the Army of the Czech Republic

The English Language and its Implementation in the Army of the Czech Republic
Anotace:
Téma této bakalářské práce se zabývá způsoby implementace výuky anglického jazyka do Armády České republiky. V první části práce se budeme zabývat využitím cizího jazyku v historii Armády České republiky, Československé armády a československých zahraničních armád. V druhé části práce objasní zkoušky STANAG 6001 z anglického jazyka dle nařízení NATO. Stěžejní část bakalářské práce se zaměří na aktuální …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis deals with the ways of implementing the teaching of the English language in the Army of the Czech Republic. First part of the thesis deals with the use of a foreign language throughout the history in the army of the Czech Republic, Czechoslovak army and the foreign Czechoslovak armies. The second part of the thesis clarifies the English language STANAG 6001 exams as …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/ja2ps/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Marie Crhová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Jašková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě