Vendula MÍŠKOVÁ

Bakalářská práce

Hospicové hnutí ve světě a v ČR.

Hospice Movement in the World and in the Czech Republic.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem hospicového hnutí napříč historií i kontinenty. Jedná se o teoretickou práci s využitím rešeršní kompilace zdrojů. Jsou zde popsány základní pojmy, jako je hospic či paliativní péče, terminální stadium nemoci, umírání, smrt a fáze umírání dle Kübler-Rossové, které s tématem velmi úzce souvisí. Hlavním cílem práce je vytvořit ucelený přehled, nejen o vzniku a historii …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the topic of the hospice movement across history and continents. This is a theoretical work using a search compilation of resources. It describes basic concepts such as hospice or palliative care, terminal stage of illness, dying, death and the stage of dying according to psychiatrist Elisabeth Kübler-Ross, which are very closely related to the topic. The main goal of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Lenka Rosková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MÍŠKOVÁ, Vendula. Hospicové hnutí ve světě a v ČR.. Č. Budějovice, 2021. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 9w2n7b 9w2n7b/2
3. 5. 2021
Složky
Soubory
Bulánová, L.
4. 5. 2021
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.