Petr JINDRA

Bakalářská práce

Holografický interferometr Mach - Zehnderova typu

The holographic interferometer of Mach - Zehnder type
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce bylo zpracovat funkci holografického interferometru Mach {--} Zehnderova typu a popis jeho částí. Následně pak zpracovat možné využití holografických interferometrů v praxi. Dalším úkolem bylo vyhodnotit naměřené hodnoty pomocí programu DIPS a programů napsaných v programu MATLAB.
Abstract:
The goal of my bachelor{\crq}s work is process of holografic interferometr Mach {--} Zehnder{\crq}s type and exact description all of its parts and its application in practice. Another goal of my work is evaluation of measured values in program DIPS and Matlab.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2008
Zveřejnit od: 28. 4. 2008
Identifikátor: 9250

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 27. 5. 2008
 • Vedoucí: RNDr. Pavel Kříž, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JINDRA, Petr. Holografický interferometr Mach - Zehnderova typu. Č. Bud., 2008. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 28. 04. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 28. 4. 2008 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 9w30tr 9w30tr/2
21. 8. 2009
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
21. 8. 2009
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.