Bc. Lýdia Vargová

Diplomová práce

Molekulární příčiny schizofrenie: asociační studie

Molecular causes of schizophrenia: association study
Anotace:
Schizofrenie je závažná neurovývojová porucha, charakterizována halucinacemi, bludy a kognitivním deficitem a postihuje téměř jedno procento populace na celém světě. Genetické studie rodin, dvojčat a adopční studie potvrzují, že genetický faktor hraje významnou roli v etiologii této poruchy. Na vzniku schizofrenie se tedy podílí jak genetické, tak i environmentální faktory a jejich interakce. Výzkum …více
Abstract:
Schizophrenia is a severe neurodevelopment disorder characterized by hallucinations, delusions and cognitive deficits, with a prevalence of approximately 1%. Family, twin and adoption studies confirm that genetic factors play a significant role in the etiology of this disorder. Schizophrenia is caused by both genetic and environmental factors and their interactions. Research on pathogenesis has traditionally …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biochemie / Analytická biochemie

Práce na příbuzné téma