Bc. Jan Milner

Bakalářská práce

Marketing vinařského cestovního ruchu v ČR

Marketing of wine tourism in the Czech Republic
Anotace:
Cílem mojí bakalářská práce je přiblížit a zpracovat marketing vinařského cestovního ruchu v ČR. Popsat a posoudit marketingové aktivity ve vinařství. V obecné části práce se budu věnovat marketingu cestovního ruchu, jeho potenciálu a charakteru. V praktické části se budu 'věnovat vinařským oblastem, jejich propagaci, turistickým cílům a službám vinařské turistiky. Další část práce bude o produktu …více
Abstract:
The aim of my bachelor thesis is to describe and handle marketing wine tourism in the Czech Republic . Describe and evaluate marketing activities in the winery . In the general part of the work I to marketing, tourism, its potential and character. In the practical part I ' devote wine regions , promotion, tourist destinations and wine tourism services . The next part will be about the wine trail , …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní