Bc. Tereza Nováková

Diplomová práce

Zabezpečení žen v těhotenství a mateřství a osob pečujících o děti

Security of women during pregnancy and motherhood and people taking care of children
Anotace:
Předmětem mé diplomové práce je zabezpečení žen v těhotenství a mateřství a osob pečujících o děti. Tato práce se skládá z osmi kapitol, ve které tuto problematiku popisuji. V úvodu práce se zabývám historickým vývojem sociálního zabezpečení v České republice. V dalších kapitolách se podrobně zabývám například zabezpečení žen v těhotenství a mateřství z pohledu mezinárodního práva. V práci definuji …více
Abstract:
The subject of my magister's thesis is the security of women pregnancy during and motherhood and people taking care of children.This thesis consists of eight chapters in which I'm describing this problem.In the introduction I am focusing on historical evolution of social security in the Czech Republic.In the following chapters I am focusing for example on the security of women during pregnancy and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Lucie Matějka Řehořová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Právní specializace / Právní aspekty podnikání