RNDr. Miloš Jakubíček, Ph.D.

Disertační práce

Rule-Based Parsing of Morphologically Rich Languages

Rule-Based Parsing of Morphologically Rich Languages
Anotace:
V práci se zabývám syntaktickou analýzou morfologicky bohatých jazyků, zejména češtiny. Úvodem kriticky shrnuji současný stav spočívající v dominantním paradigmatu statistické syntaktické analýzy, jeho obecnému aplikačnímu využití a použitelnosti i běžnému způsobu vyhodnocování. Toto shrnutí je uváděno v historickému kontextu, který považuji za důležitý pro jeho pochopení. Zastávám se více flexibilních …více
Abstract:
In this thesis I discuss parsing of morphologically-rich languages, particularly Czech. I start with a rather critical review of the state-of-the-art in terms of the dominant paradigm (statistical parsing), its general applicability and usability as well as mainstream evaluation practices. I put the discussion into a historical context which, I believe, is a key for its understanding. I argue for more …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 12. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
  • Oponent: Prof. Martin Rajman, Dr. Maciej Piasecki

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika (čtyřleté) / Informatika

Práce na příbuzné téma