Bc. Vitalina Besogonova

Bakalářská práce

Vývoj nástrojů audiovizuální reklamy

Development of Audiovisual Adveritising Tools
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem vývoje nástrojů audiovizuální reklamy. Práce je klasicky rozdělena do dvou základních částí. První část je věnována tvorbě teoretického základu zkoumané problematiky. Důraz je kladen na současnou audiovizuální tvorbu. Hlavním cílem teoretické části je zjistit, díky jakým nástrojům se audiovizuální produkt stává úspěšnou reklamou a jaké prvky ovlivňují vnímání …více
Abstract:
This bachelor thesis is dealing with development of audiovisual advertising tools. The work is classically divided to two main parts. The first part is devoted to creating theoretical basis of the study theme. Emphasis is placed on current audiovisual creation. Main goal of theoretical part is to find out the tools which make audiovisual advertising successful and what elements influence the perception …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Marek Matějka
  • Oponent: PhDr. Pavel Čírtek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní