Bc. Jana Zwiefelhofer

Diplomová práce

Měření a hodnocení finanční stability a výkonnosti firmy

Measuring and evaluation of the financial stability and company performance
Anotace:
Tématem této diplomové práce je zhodnocení a posouzení výkonnosti podniku a finanční stability z hlediska standardních i moderních měřítek.Práce je rozdělena do dvou částí, na teoreticko-metodologickou a aplikační. Teoreticko-metodologická část je věnována výkonnosti jako pojmu spolu s uživateli a jejich informačními potřebami. Dále je rozebrána problematika nazírání výkonnosti jako takové a z toho …více
Abstract:
The topic of my work is evaluation and assessment of efficiency and financial stability of an anterprise from the traditional and modern points of view. My work is divided into two parts - the theoretic-methodological and applicational ones. The first part is devoted to the efficiency as a term as well as the users and their informational needs. Next I examined the problems with efficiency views and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 11. 2011
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Stanislava Čížková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní