Bc. Pavel Mádle

Bakalářská práce

Webové stránky pro výuku rovnic a nerovnic

Website for teaching of equations and inequalities
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje webovým stránkám, které mohou sloužit jako pomocný učební text při výuce rovnic a nerovnic na druhém stupni základních škol a nižších ročnících víceletých gymnázií. Dále webové stránky mnou vytvořené mohou sloužit studentům zároveň jako samostatný učební text k lepšímu porozumění, upevnění či jen osvěžení daného učiva. Webové stránky jsou vytvořeny na základě potřeby učebního …více
Abstract:
The Bachelor´s work concentrates on a webpage, which might help by equations and inequations to education for primary school. Further the webpage might serve as a student´s online textbook for better understanding, fixing or just or brushing up of the curriculum. The webpage is made because of a need of a teaching material for this specific curriculum. It is made of already existing materials (especially …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014
Zveřejnit od: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Dana Černá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mádle, Pavel. Webové stránky pro výuku rovnic a nerovnic. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / matematika - informatika