Theses 

Webové stránky pro výuku rovnic a nerovnic – Bc. Pavel Mádle

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / matematika - informatika

Bc. Pavel Mádle

Bakalářská práce

Webové stránky pro výuku rovnic a nerovnic

Website for teaching of equations and inequalities

Anotace: Bakalářská práce se věnuje webovým stránkám, které mohou sloužit jako pomocný učební text při výuce rovnic a nerovnic na druhém stupni základních škol a nižších ročnících víceletých gymnázií. Dále webové stránky mnou vytvořené mohou sloužit studentům zároveň jako samostatný učební text k lepšímu porozumění, upevnění či jen osvěžení daného učiva. Webové stránky jsou vytvořeny na základě potřeby učebního materiálu k danému učivu s pomocí odborné literatury a materiálů již existujících i mých vlastních doplňujících informací, především obrázků a příkladů. Stránky jsou rozděleny do čtyř hlavních částí, opakování, rovnice, nerovnice a testy. Největší část je zaměřená na rovnice. Její kapitoly se zabývají lineárními rovnicemi, rovnicemi po úpravě vedoucími na lineární rovnice s jednou i dvěma neznámými, soustavami dvou rovnic o dvou neznámých a kvadratickými rovnicemi. U rovnic s více neznámými jsou také ukázány grafy a grafické řešení. V části nerovnice jsou kapitoly ekvivalentní úpravy, řešení na číselné ose a řešené příklady. V části opakování je jen krátké opakování rovností, nerovností a číselných oborů. Část testy obsahuje interaktivní testové příklady a neřešené příklady k procvičení. U každé významné kapitoly webových stránek je část věnována řešeným příkladům k opakování probraného učiva v té dané kapitole, kde je možnost ověřit si nejen správný výsledek, ale i správný postup řešení dané úlohy. Samotná bakalářská práce se zabývá teorií rovnic a nerovnic přibližně v rozsahu internetových stránek a dále popisuje vývojové prostředí, v němž byly stránky vytvořeny. Poslední část je věnována obsahu samotných stránek.

Abstract: The Bachelor´s work concentrates on a webpage, which might help by equations and inequations to education for primary school. Further the webpage might serve as a student´s online textbook for better understanding, fixing or just or brushing up of the curriculum. The webpage is made because of a need of a teaching material for this specific curriculum. It is made of already existing materials (especially pictures and problems) but there are also added my own contributions. The webpage is divided into four main parts: revision, equations, inequations and tests. The widest part is focused on equations, which chapters pursue with linear equations, equations after an alternation leading to linear equations with one or two variables, simultaneous equations with two variables and quadratic equations. There are also graphs and graphic solutions by equations with more variables. There are chapters of equivalent alternations in the inequation part, where are the inequations solved with a use of numerical axis and already solved problems. The part of revision contains a short sum up of equations, inequations and numerical range. The part tests includes interactive test problems and also unsolved problems or exercising. By every significant chapter is a part, where problems are solved because of revision of the curriculum. There is a possibility to verify not just the right answer but it also shows the way to the right answer. The bachelor´s work itself is focused on the theory of equations and inequations. It also describes developmental mediums, where the webpage was made. The last part deals with a content of webpage itself.

Klíčová slova: rovnice, nerovnice, webové stránky, základní škola

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Dana Černá, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=27432 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Mádle, Pavel. Webové stránky pro výuku rovnic a nerovnic. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 04:36, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz