Bc. Jan Žlebek

Diplomová práce

Assessment centrum

Assessment centrum
Anotace:
Tato práce se věnuje vlivu prozrazení obsahu měřených kompetencí účastníkům assessment centra na jejich výkon. Předchozí výzkumy věnované transparentnosti měřených kompetencí (Kleinmann et al., 1996; Kolk et al., 2003; Smith-Jentschová, 2007) se nezabývaly odlišnou ovlivnitelností výkonu v rámci různých typů kompetencí. Studie srovnává výkon účastníků ve třech kompetencích s odlišnou mírou možného …více
Abstract:
This thesis deals with the impact of making assessment centre dimensions transparent to participants on participants performance. Previous research in the area of dimensional transparency (Kleinmann et al., 1996; Kolk et al., 2003; Smith-Jentschová, 2007) didn’t consider differences between dimensions in developability. Study compares participant performance in three dimensions with different possibility …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie