Bc. Veronika Lukášová

Bakalářská práce

Vergence a akomodace

Vergence and accommodation
Anotace:
Tato práce se zabývá procesem akomodace a vergence. Nejdříve se práce věnuje každému z procesů zvlášť a následně popisuje jejich vzájemný vztah. První část práce se zaměřuje na popis a anatomii struktur oka, které se na procesu akomodace podílí a následně na refrakční vady spojené s akomodací. Další kapitola je věnována definici akomodace, jejím vývojem a mechanismem. Dále jsou zmíněny metody vyšetření …více
Abstract:
This work deals with the process of accommodation and vergence. First, the work is devoted to each of the processes separately and then describes their mutual relationship. The first part of the thesis focuses on the description and anatomy of the eye structures involved in the accommodation process and subsequently on the refractive errors associated with accommodation. The next chapter is devoted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Simona Bramborová, DiS.
  • Oponent: Mgr. Jana Sokolová Šidlová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Optika a optometrie / Optika a optometrie

Práce na příbuzné téma