Bc. Veronika Lukášová

Bachelor's thesis

Vergence a akomodace

Vergence and accommodation
Abstract:
Tato práce se zabývá procesem akomodace a vergence. Nejdříve se práce věnuje každému z procesů zvlášť a následně popisuje jejich vzájemný vztah. První část práce se zaměřuje na popis a anatomii struktur oka, které se na procesu akomodace podílí a následně na refrakční vady spojené s akomodací. Další kapitola je věnována definici akomodace, jejím vývojem a mechanismem. Dále jsou zmíněny metody vyšetření …more
Abstract:
This work deals with the process of accommodation and vergence. First, the work is devoted to each of the processes separately and then describes their mutual relationship. The first part of the thesis focuses on the description and anatomy of the eye structures involved in the accommodation process and subsequently on the refractive errors associated with accommodation. The next chapter is devoted …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2020
  • Supervisor: Mgr. Simona Bramborová, DiS.
  • Reader: Mgr. Jana Sokolová Šidlová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / field:
Optics and Optometry / Optics and Optometry

Theses on a related topic