Theses 

Vývoj přímých investic od přijetí ČR do EU, trendy a přínosy – Bc. Hana Brotánková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Hana Brotánková

Diplomová práce

Vývoj přímých investic od přijetí ČR do EU, trendy a přínosy

Development of direct investment since Czech Republic joined the EU, trends and benefits

Anotace: Hlavním cílem práce je analýza přílivu investic do ČR. Práce poukazuje na významnost zahraničních investic, jakým způsobem Česká republika pobízí investory. Zásady zpracování diplomové práce - Přímé investice v historickém kontextu - Výhody pro zahraniční investory - Rozbor zahraničních investic Pomocí grafů a tabulek práce zachytí vývoj a trendy zahraničních investic. To umožní naplnění hlavního cíle práce.

Abstract: The main aim is to analyze the inflow of investments do CR. The work points to the significance of foreign investment, how the Czech Republic encourages investors. Basis of preparation of the thesis - Direct investments in historical context - Benefits for Foreign Investors - Analysis of Foreign Investment Using the graph tables work captures the evolution of fashion foreign investment. In order to enable them to fulfill the main goal of the work.

Klíčová slova: Přímé zahraniční investice, finance, investice

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 18:33, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz