Mgr. Dominika Sádovská

Bakalářská práce

Vyšetření zorného pole

Anotace:
V bakalářské práci, Vyšetření zorného pole, jsou zhrnuty základní informace týkající se zorného pole, popisu zrakové dráhy, poruch zrakové dráhy a následných typických skotomů. Vyšetření zorného pole zahrnuje orientační vyšetření (Amslerova mřížka), dále kampimetrii, kinetickou a statickou perimetrii. Mezi nejnovější vyšetřovací techniky patří modro- žlutá perimetrie, high pass resolution perimetry …více
Abstract:
In my thesis, Examinatin of visual field, are resumed basic informations about visual field, description of visual pathway, defects of visual field and typical progressive scotoms. Medical examination of visual field include Amsler grid, then campimetry, kinetic and static perimetry. The newest methods are blue- yellow perimetry, high pass resolution perimetry, flicker perimetry, frequency- doubling …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2006
  • Vedoucí: MUDr. Tomáš Jurečka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optika a optometrie