Mgr. Dominika Sádovská

Bachelor's thesis

Vyšetření zorného pole

Abstract:
V bakalářské práci, Vyšetření zorného pole, jsou zhrnuty základní informace týkající se zorného pole, popisu zrakové dráhy, poruch zrakové dráhy a následných typických skotomů. Vyšetření zorného pole zahrnuje orientační vyšetření (Amslerova mřížka), dále kampimetrii, kinetickou a statickou perimetrii. Mezi nejnovější vyšetřovací techniky patří modro- žlutá perimetrie, high pass resolution perimetry …more
Abstract:
In my thesis, Examinatin of visual field, are resumed basic informations about visual field, description of visual pathway, defects of visual field and typical progressive scotoms. Medical examination of visual field include Amsler grid, then campimetry, kinetic and static perimetry. The newest methods are blue- yellow perimetry, high pass resolution perimetry, flicker perimetry, frequency- doubling …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2006
  • Supervisor: MUDr. Tomáš Jurečka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta