Marie Mičánová

Bachelor's thesis

Vokální tvorba V. Nováka pro nižší hlas se zaměřením na Dvě legendy op. 76

Vitezslav Novak's vocal composition for a lower voice, focusing on Two legends
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o českém skladateli Vítězslavu Novákovi. Stručně přibližuje jeho životopis, vokální díla pro střední hlasový obor, zejména písňové cykly a opery, které obsahují role určené pro mezzosoprán a alt. Zaměřuje se na písňový cyklus Dvě legendy, uvádí jejich charakteristické hudební rysy, interpretační rozbor a text.
Abstract:
The bachelor thesis is about Czech composer Vítězslav Novák. It brings his short biography, vocal pieces for middle voice branch, particularly cycles of songs and operas, which are for mezzosoprano and alto. The thesis is focussed on the song cycle Two Legends, characterzes its main music features, performance analysis and text.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2018
  • Reader: PhDr. Alena Borková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/lb4ow/