Bc. Jana Jagošová

Bachelor's thesis

Řízení nestátní neziskové organizace Charity Hranice s uplatněním řídících procesů

The Administration of NPO Caritas Hranice with the Use of Managerial Processes
Abstract:
Charita Hranice zahájila svou činnost před 12 lety jedním projektem sociální služby se čtyřmi zaměstnanci. Dnes je neziskovou organizací poskytující službu v 5 sociálních službách a s 45 zaměstnanci. S rozvojem organizace souvisí i problém interní komunikace a vnitřního řízení lidských zdrojů. Předmětem této bakalářské práce je popis strategického plánu na základě vize a mise, vytyčení strategických …more
Abstract:
Charita Hranice commenced its activities twelve years ago with a project of social services and four employees. Nowadays it is a nonprofit organization providing five social services and employing forty-five people. The development of the organization is related with the problem of internal communication and internal management of human resources. The subject of this thesis is a description of a strategic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 9. 2011
  • Supervisor: Ing. Zuzana Prouzová, Ph.D.
  • Reader: Stanislav Komárek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Non-profit-making Organization Economy and Management