Nátália Földiová

Bachelor's thesis

Komparace daňového a odvodového zatížení domácností v ČR a SR

Comparation of tax burden and contribution burden of families in the Czech Republic and in the Slovak Republic
Abstract:
The bachelor thesis „Comparation of tax burden and contribution burden of families in the Czech Republic and in the Slovak Republic“ deals with the comparison of the personal income tax, social and health contribution, and property tax according actual legislation in the Czech Republic and in the Slovakia. In the first chapter are characterized terms used in the tax law. The second chapter and the …more
Abstract:
Bakalárska práca „Komparácia daňového a odvodového zaťaženia domácností v Česku a na Slovensku“ sa venuje porovnaniu daňového a odvodového zaťaženia príjmov zo závislej činnosti podľa aktuálnej legislatívy v Česku a na Slovensku, a tiež majetkovým daniam. V prvej kapitole sú popísané základné pojmy z oblasti daní. Druhá a tretia kapitola sa venujú platnej daňovej legislatíve a odvodovej problematike …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2018
  • Supervisor: Ing. Bc. Jana Hvozdenská
  • Reader: doc. Ing. Jana Vodáková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta