Bc. Patrícia Čepáková

Bakalářská práce

Analýza Green Marketingu

Analysis of Green Marketing
Abstract:
The object of this work is the analysis of green marketing on the Slovak market, development compared to foreign markets. The aim of the present current situation and predict future developments. Attributes work is also looking for new solutions to the shortage. In that view are the main elements of marketing on the ecological basis. It also describes the impact of legislation on the development of …více
Abstract:
Predmetom tejto práce je analýza zeleného marketingu na slovenskom trhu a jeho vývoj oproti zahraničnému trhu. Cieľom je predstaviť súčasnú situáciu a prognózovať jej budúci vývoj. Atribútom práce je tiež hľadať nové riešenia vzniknutých nedostatkov. V tejto práci sú vysvetlené základné prvky marketingu na ekologickej rovine. Popisuje tiež vplyv legislatívy na vývoj trhu. V závere je zhodnotený stav …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze