Pavlína KOUTNÍKOVÁ

Bakalářská práce

Riziko kardiovaskulárních onemocnění u pracovníků zdravotní záchranné služby

The risk of cardiovascular diseases in Emergency Service Personnel
Anotace:
Úvod: Kardiovaskulární onemocnění jsou nejčastější příčinou mortality a charakter některých povolání sebou nese zvýšené riziko vzniku těchto onemocnění. Cíl: Posoudit riziko vzniku kardiovaskulárních nemocí u studentů oboru Zdravotnický záchranář a u pracovníků záchranné služby v závislosti na věku, pohlaví a profesi. Metodika: Výzkumu se zúčastnilo 63 osob, 36 profesionálních pracovníků Územního střediska …více
Abstract:
Introduction: Cardiovascular diseases are the most common cause of mortality and the character of some professions contains increased risk for the growth of these diseases. Objective: To explore the risk of the growth of cardiovascular diseases among students who specialize in the Emergency Services, and among Emergency service personnel according to age, sex and the profession. Methods: The Research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
Zveřejnit od: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Marek Bužga, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOUTNÍKOVÁ, Pavlína. Riziko kardiovaskulárních onemocnění u pracovníků zdravotní záchranné služby. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta