Ing. Pavel KŘEMÉNEK

Master's thesis

Řízení periferních zařízení zvukového studia pomocí MIDI rozhraní\nl{}

Control of sound studio peripheral devices through the MIDI interface\nl{}
Abstract:
Diplomová práce poskytuje ucelený náhled na problematiku komunikace elektronických hudebních nástrojů a jiných periferních zařízení, vzájemně propojených prostřednictvím velmi rozšířeného rozhraní MIDI, které spolu s výkonnými počítači dnes tvoří velkou část moderní MIDI systémů. Teoretická část této práce přehledným způsobem popisuje základní principy MIDI komunikace, včetně schémat zobrazujících …more
Abstract:
The diploma thesis provides a comprehensive insight into communication of electronic musical instruments and other peripheral devices interconnected through the widely-spread MIDI interface. Together with powerful computers, they form a substantial part of modern MIDI systems. The theoretical part of the thesis describes the basic principles of MIDI communication, including schemes depicting selected …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 6. 2010
Identifier: 15677

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2010
  • Supervisor: prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KŘEMÉNEK, Pavel. Řízení periferních zařízení zvukového studia pomocí MIDI rozhraní\nl{}. Zlín, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Master programme / field:
Engineering Informatics / Information Technologies

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.